α-ブロモフェニル酢酸メチル

Contents

化合物名

和名

α-ブロモフェニル酢酸メチル

英名

Methyl α-bromophenylacetate
α-Bromophenylacetic acid methyl ester

CAS番号

3042-81-7

スペクトルデータ

測定溶媒:CDCl3

1H-NMR (400 MHz)

α-ブロモフェニル酢酸メチルの1HNMRスペクトル

化合物データ

分子式 C9H9BrO2
平均分子量 229.07
精密分子量 227.9786
元素分析比 C, 47.19; H, 3.96; Br, 34.88; O, 13.97
スポンサーリンク