α,α'-ジブロモ-o-キシレン

Contents

化合物名

和名

α,α'-ジブロモ-o-キシレン
1,2-ビス(ブロモメチル)ベンゼン
o-キシリレンジブロミド
o-キシリレンブロミド

英名

α,α'-Dibromo-o-xylene
1,2-Bis(bromomethyl)benzene
o-Xylylene dibromide
o-Xylylene bromide

CAS番号

91-13-4

スペクトルデータ

測定溶媒:CDCl3

1H-NMR (400 MHz)

a,a'-ジブロモ-o-キシレンの1HNMRスペクトル

13C-NMR (100 MHz)

a,a'-ジブロモ-o-キシレンの13CNMRスペクトル

化合物データ

分子式 C8H8Br2
平均分子量 263.96
精密分子量 261.8993
元素分析比 C, 36.40; H, 3.06; Br, 60.54
スポンサーリンク